Recents in Beach

המפלגה הרפובליקנית הצליחה לסכל הצבעה על מינוי צ'אק הייגל למזכיר ההגנה

בפעם הראשונה בתולדות ארה"ב, החלו היום סנאטורים רפובליקנים ב"פיליבסטר" בעניין מינויו של הסנטור לשעבר צ'אק הייגל לתפקיד מזכיר ההגנה של ארצות הברית. במהלך הפיליבסטר, נואמים סנטורים רבים ומונעים למעשה את האפשרות להצביע על מינויו של הייגל.

על פי תקנות הסנאט, ניתן לעצור פיליבסטר באמצעות תמיכה של 3/5 מהסנטורים הנוכחים. לפני שעה קלה ניסו חברי המפלגה הדמוקרטית בסנאט להצביע בעד עצירת נאומי הפיליבסטר, אך במהלך תמכו 58 בלבד מול 40 מתנגדים (סך הכל 98 נוכחים, דבר המצריך 59 תומכים כדי לעצור את הפיליבסטר). לאור זאת ההצעה נדחתה והפיליבסטרים יימשכו בתחילת השבוע הבא.

אין זה אומר כמובן שהמינוי של הייגל לא יאושר לבסוף. ההצבעה הבאה (כדי לעצור את הפיליבסטר, ואז להצביע על המינוי עצמו) מתוכנת מיד עם חזרתם של הסנטורים לעבודה לאחר סוף השבוע הקרוב, ב-26 בחודש.

האשכול המקורי ברוטר - web.archive.org/web/20130218110948/http://rotter.net/forum/scoops1/21156.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות