Recents in Beach

"האופציה הגרעינית": הרפובליקנים והדמוקרטים הגיעו להסכמה

חברי הסנאט האמריקני משתי המפלגות הגדולות בארה"ב הגיעו היום להסכמה שמנעה את אותה התפתחות משמעותית הקרויה "האופציה הגרעינית", שעשויה הייתה לשים קץ לפיליבסטרים של המיעוט ולהחלשת כוחו.

"האופציה הגרעינית", נזכיר, היא אפשרות חסרת תקדים "לעקוף את הכללים" ולהביא לשינויים בתקנון הסנאט, אולי אף כאלה משמעותיים ביותר, באמצעות רוב פשוט של 51 ולא של 67 כנדרש, תוך כדי הסתמכות על חוות דעת משפטית המתירה זאת. בדרך הזאת, ניתן לשנות את כל סעיפי תקנון הסנאט ללא צורך ברוב מיוחד, כנדרש בדרך כלל, ובכך לקדם את חיזוקה של מפלגת הרוב על חשבון מפלגת המיעוט.

במסגרת הזו חפצו חלק מהסנטורים הדמוקרטים, ממפלגת הרוב, להביא לביטול האפשרות לשאת נאומי פיליבסטר על מינויים של הנשיא - דבר הרה גורל עבור מפלגת המיעוט בבית בו אין להם שום אחיזה וכוח מלבד הנאומים הללו... לעוד מידע בנושא, כדאי לקרוא את אשכול הרקע לעיל.במסגרת הפשרה שהושגה היום, הוחלט שהרפובליקנים יסירו את התנגדותם לשורה של מינויים מטעם הנשיא שיוצגו בסנאט במהלך השבועיים הקרובים, בתמורה להסתייגותו של אובמה משניים מהם והחלפתם. ראוי לציין שהבית הלבן עוד לא אישר את ההסכם.

בנוסף, הדמוקרטים ייסגו מהרעיון לבטל כליל את נאומי הפיליבסטר על מינויים של הנשיא, ולא להגיע ל"מצב גרעיני", שעלול לפגוע ביציבות הבית ובכוחו הקטן ממילא של המיעוט ואף לגרום לתקדים מסוכן. הרפובליקנים עדיין יוכלו לסכל מינויים עתידיים של הנשיא.

יש לציין שההסכמה מגיעה לאחר שאמש (יום שני בלילה בארה"ב), נפגשו כל 100 הסנטורים כדי לדון במצב.

האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/36336.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות