Recents in Beach

סקרים בארה"ב: שיעורי התמיכה בנשיא אובמה בשפל

במהלך היממה האחרונה התפרסמו בארה"ב מספר סקרים (ראו מטה) שבחנו את שיעורי התמיכה הכלליים של הציבור האמריקני בנשיא ברק אובמה. על פי ממוצע הסקרים האחרון של אתר RealClearPolitics, עומד שיעור המאוכזבים מתפקוד הנשיא על 51% לעומת כ-43.5% המרוצים מתפקודו.

מדובר בפער של 7.5% בין הצדדים ובשפל כמעט חסר תקדים לנשיא בשנתיים האחרונות.על מנת להבין את השפל הזה רצוי ראשית לדלג על אירועי השבועות האחרונים בעניין הסורי - משום שהדרך אל השפל הנוכחי מגיעה עוד מאמצע חודש מאי, כאשר הממשל החל להיות מוצף בפרשיות מביכות (פרשת רשות המיסים, פרשת האזנות הסתר לעיתונאים ובהמשך פרשת המעקב אחר אזרחי ארה"ב). הממשל גם נתפס אז ומאז ככזה שמתקשה ולא מצליח לקדם את הרפורמות שעליהן הוא התחייב לפני הבחירות (חוקי הנשק נדחו, רפורמת ההגירה תקועה), ולצערו של אובמה אף פני העתיד לא מביאים איתם טובות (תקרת החוב והשבתת הממשל).

בין לבין אזרחי ארה"ב מצאו עצמם השנה עסוקים רבות בנושאי ביטחון. הן בגלל המתיחות מול צפון קוריאה, הן בגלל הפיגועים בבוסטון, הן בגלל איומי הטרור וסגירת השגרירויות ברחבי העולם והן בגלל המצב הנוכחי בסוריה. אובמה וממשלו, שלכתחילה עלו לשלטון לאחר תקוות אזרחיות רבות, נאלצים להתמודד כעת עם נושאים שלא בטוח שהציבור האמריקני סומך עליהם בהם. ניתן לראות זאת בסקרי התמיכה בנשיא בעניין הסורי.

כך לדוגמה, הנה סקר שבחן את תפקוד הנשיא בנושאי חוץ:הנה רשימה חלקית של הסקרים שפורסמו ביממה האחרונה בנושא תפקוד הנשיא:

סקר CNN
52% - לא מרוצים
45% - מרוצים

סקר USA Today
52% - לא מרוצים
43% - מרוצים

סקר Fox News
54% - לא מרוצים
40% - מרוצים

סקר רסמוסן
54% - לא מרוצים
45% - מרוצים

סקר גאלופ
48% - לא מרוצים
43% - מרוצים

סקר CBS
46% - לא מרוצים
46% - מרוצים

כל יתר הסקרים
www.realclearpolitics.com/epolls/other/president_obama_job_approval-1044.html

האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/48625.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות