Recents in Beach

המשבר בארה"ב: הרפובליקנים מציעים להעלות את תקרת החוב ל-6 שבועות

במה שעשויה להיות פריצת דרך לפתרון חלקי לבעיה הקרויה "חדלות הפירעון", מסכימה בשעה האחרונה ההנהגה הרפובליקנית בבית הנבחרים האמריקני להעלות את תקרת החוב של ארה"ב באופן זמני ל-6 שבועות, אולי ללא דרישות מקדימות, דבר שיידחה את המועד הסופי בו לא תוכל ארה"ב לשלם יותר את חובותיה ל-22 בנובמבר.

כבר עתה יהיה ראוי לציין שלהחלטה הזו לא תהיה השפעה על המשבר השני, "השבתת הממשל", אליה נקלע השלטון הפדרלי בארה"ב לאחר פקיעת תוקפו של חוק התקציב הישן בשבוע שעבר ובעקבות כישלון החקיקה של חוק תקציבי חדש עקב רצונם של הרפובליקנים לכרוך זאת בדחייה של רפורמת הבריאות ועקב עמדתם של הדמוקרטים שלא להיכנס למשא-ומתן סביב העניין הזה.

החלטת ההנהגה הרפובליקנית לנסות ולקדם העלאת זמנית של תקרת החוב מגיעה לאחר השינוי בעמדתם של הדמוקרטים שעד כה דרשו פתרון כולל לשתי הבעיות - השבתת הממשל וחדלות הפירעון. משהסכימו הדמוקרטים, בגיבוי הבית הלבן, לאפשר העלאה זמנית של תקרת החוב גם ללא פתרון לבעיית שיתוק הממשל, התאפשר לרפובליקנים להציע הצעה זהה שלבסוף תביא, כאמור, לדחיית הדדליין לחודש נובמבר.

פגישה בנושא הזה בין הרפובליקנים לנשיא ברק אובמה צפויה הלילה ב-23:30 (שעון ישראל). אם לא יצליחו שני הצדדים להגיע להסכמה בנושא תקרת החוב, עלולה ארה"ב בשבוע הבא להידרדר למצב בו תיאלץ להכריז שאין ביכולתה לשלם את חובותיה. מצב שכזה, אולי בניגוד למשבר שיתוק הממשל, עלול להשפיע הרחק הרחק מעבר לגבולותיה של הפדרציה.האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/54106.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות