Recents in Beach

ג'יי לנו נפרד מצופיו

מאז מאי 1992 מלווה ג'יי לנו את האומה האמריקנית כמעט מידי לילה, להוציא תקופה קצרות, ומאז מאי 1992 הוא מצליח לעמוד בראש טבלת אחוזי הצפייה לתוכניות הלייט-נייט הפופולריות. בשבוע שעבר הוא סיים את תפקידו.

תגובות לכתבה

0 תגובות