Recents in Beach

רשתות הטלוויזיה יצאו בהכרזה: ברק חוסיין אובמה נבחר לכהונה שנייה כנשיא ארה"ב

הנשיא ה-44 של ארה"ב, ברק חוסיין אובמה, ימשיך לכהונה נוספת ואחרונה של 4 שנים בבית הלבן. על פי החלוקה האלקטורלית הנוכחית, אובמה מחזיק ב-303 אלקטורים בעוד רומני מחזיק ב-203 בלבד.

בשעה הקרובה עשוי לצאת מיט רומני בכדי לשאת את נאום ההפסד, כאשר מיד לאחריו יצא נשיא ארה"ב אובמה לנאום הניצחון.

בשורה התחתונה, דבר וחצי דבר לא השתנה במערכת הפוליטית בארה"ב - הנשיא דמוקרטי, הסנאט דמוקרטי, בית הנבחרים רפובליקני.

האשכול המקורי ברוטר - archive.rotter.net/cgi-bin/scoopsarchive/dcboard.cgi?az=show_thread&om=2015920121107&forum=archiveforum

תגובות לכתבה

0 תגובות