Recents in Beach

בשעה זו: השבעת נשיא ארה"ב ברק אובמה לכהונה שנייה

התיקון ה-20 לחוקת ארצות הברית קובע שכל נשיאי ארה"ב וסגניהם יושבעו לנשיאות ב-20 בינואר.

ואולם, השנה חל התאריך הזה ביום ראשון, ולכן יושבע הערב ברק אובמה בטקס השבעה פרטי בחדר הכחול של הבית הלבן (תמונה מטה) בנוכחות משפחתו. לאחר הטקס, הנשיא אובמה כבר יכהן מכוח זכייתו בבחירות האחרונות. סגנו, אגב, כבר הושבע מוקדם יותר היום.מחר, ה-21 בחודש, ייערך טקס ההשבעה הרשמי והממלכתי הפתוח לציבור, אז יושבע אובמה פעם נוספת בצורה לא-רשמית וגם אז יישא את נאומו הראשון לכהונתו השנייה. כהונתו השנייה והאחרונה של הנשיא תימשך עד יום שישי, ה-20 בינואר 2017.

האשכול המקורי ברוטר - archive.rotter.net/cgi-bin/scoopsarchive/dcboard.cgi?az=show_thread&om=2218620130120&forum=archiveforum

תגובות לכתבה

0 תגובות