Recents in Beach

ביקורו של הנשיא אובמה מושך את הצופים - כ-20% רייטינג בעת הנחיתה

זמן רב התכוננו כלי התקשורת בארץ לסיקור ביקורו של נשיא ארה"ב ברק אובמה בישראל. אתמול יצא הביקור לדרך וערוצי הטלוויזיה הישראליים פתחו במשדרים מיוחדים שהניבו שיעורי צפייה מצרפיים די גבוהים ביחס לשעות השידור.

בערוץ 2, כמובן, גרפו את שיעורי הצפייה הגבוהים ביותר ורוב הציבור בארץ התעדכן דרכם -


בערוץ 10 מעת לעת ירדו מהאוויר, דבר שפגם ברצף הצפייה והוביל לנטישת צופים, כפי שניתן לראות -


ובערוץ הראשון, כמו בערוץ הראשון, מעט מאוד צופים. זאת למרות הסיקור המקביל באפיק ה-HD האיכותי, שנתוניו מחוברים כאן יחדיו -


הנתונים נאספו על ידי "הוועדה הישראלית למדרוג". המספרים מתייחסים לאוכלוסייה היהודית בלבד.

האשכול המקורי ברוטר - //web.archive.org/web/20130324045509/http://rotter.net/forum/scoops1/22101.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות