Recents in Beach

המשבר בארה"ב: הרפובליקנים מבקשים להעביר הצעות חוק למימון חלקי של הממשל

משבר התקציב בארה"ב ממשיך גם הערב הזה, לאחר הפרסום כי בכוונתם של הרפובליקנים בבית הנבחרים להעביר 3 הצעות חוק נפרדות למימון חלקי של הממשל הפרדלי, על רקע השבתתו החל מהיום, ועם הבעת התנגדותם של הדמוקרטים בסנאט והנשיא אובמה למהלך. פתרון אחר, לפי שעה, לא נראה באופק.

בכך עשוי להמשיך ה"פינג פונג" החקיקתי בין בית הנבחרים בעל הרוב הרפובליקני לבין הסנאט בעל הרוב הדמוקרטי (ראו תרשים), כאשר כל זה קורה על רקע הגעתו של יום ה-1 באוקטובר, עת תחילת שנת התקציב, ללא חוק תקציבי חדש לשנה הבאה שיאפשר את פעילות הממשל הפדרלי. מטלה כה פשוטה של חקיקת תקציב, נפלה אל מול וויכוח פוליטי בשאלת רפורמת הבריאות של הנשיא אובמה שנקשרה אליו על ידי הרפובליקנים ולא נפתחה לדיון כלל על ידי הדמוקרטים.

תרשים - הליך חקיקת חוק התקציבוידאו - מה מושבת ומה פועל


האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/52344.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות