Recents in Beach

סקר CNN: מרבית הציבור מאשים את הרפובליקנים בהשבתת הממשל בוושינגטון

בעודו נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נראה להאמין שהנשיא ברק אובמה, יחד עם וושינגטון כולה, ולבטח התקשורת האמריקנית, מתעניינים יותר במשבר הפוליטי-כלכלי אליו עלול הממשל הפדרלי בארה"ב להידרדר הלילה עם השבתתה הצפויה של הממשלה הפדרלית.

בשעה 7 בבוקר מחר, חצות הליל בוושינגטון, תסתיים שנת הכספים האמריקנית ועימה החלוקה התקציבית שאושרה על ידי הקונגרס ב-28 בספטמבר 2012. מרגע זה, אם לא יאושר חוק תקציבי חדש, לא תוכל הממשלה הפדרלית לתפקד בצורה מלאה וחלקים ממנה יושבתו כליל. בנוסף לכך, באמצע החודש צפויה בכל מקרה ארה"ב לפרוץ את תקרת החוב שנקבעה על ידי הקונגרס בתום השנה שעברה ובכך להיגרר לחדלות פירעון.

במטרה להתמודד עם המצב, הקונגרס האמריקני ניסה בימים ובשבועות האחרונים להעביר חוק תקציבי חדש, אך ללא הצלחה. התעקשותם של הרפובליקנים לדרוש קיצוץ בתקציב רפורמת הבריאות, כמו גם התעקשותו של הנשיא אובמה שלא להיכנס למשא-ומתן עימם, הביאה ל"פינג-פונג" חקיקתי בו אף אחד משני בתי הקונגרס, בית הנבחרים הרפובליקני והסנאט הדמוקרטי, לא מצליח להסכים עם החלטות האחר.סקר CNN

אל מול האירועים בוושינטגון, סקר CNN שפורסם לפני שעה קלה בדק את המצב ומצא ש-46% מהציבור יטיל את האשמה בנושא השבתת הממשל על הרפובליקנים, בעוד 36% יטילו אותה על הנשיא אובמה. ואולם, על פי אותו הסקר, 57% מהציבור דווקא מתנגד לרפורמת הבריאות של הנשיא - דבר שמסביר את המשך התעקשותם של הרפובליקנים בנושא.

מי יהיה אשם בהשבתת הממשלה?
46% הרפובליקנים בקונגרס
36% הנשיא אובמה
13% שניהם

מהי עמדתכם לגבי השבתת הממשלה למספר ימים?
68% רעיון רע
27% רעיון טוב (56% אצל תומכי "מסיבת התה")

מהי עמדתכם לגבי השבתת הממשלה למספר שבועות?
79% רעיון רע
19% רעיון טוב (44% אצל תומכי "מסיבת התה")

האם אתם תומכים או מתנגדים לרפורמת הבריאות?
57% מתנגדים (11 מהם משום שהרפורמה לא ליברלית מדי)
38% תומכים

מהי הפעולה החשובה ביותר לקונגרס?
60% למנוע השבתת הממשלה
34% לחסום את רפורמת הבריאותלוח הזמנים עד עתה

10 בספטמבר - הצעת החוק H.J.Res 59 מוצגת בבית הנבחרים ומציעה להאריך את תקצוב הממשל באופן זמני עד ל-15 בדצמבר.

20 בספטמבר - הצעת החוק עוברת בבית הנבחרים לאחר שמתווספת אליה החלטה לבטל את מימון רפורמת הבריאות. היא נשלחת לסנאט.

27 בספטמבר - הצעת החוק עוברת בסנאט, לא לפני הסרת הפגיעה ברפורמת הבריאות וקיצור ההארכה ל-15 בנובמבר. שוב לבית הנבחרים.

28 בספטמבר - בית הנבחרים מוסיף הפעם תיקון חדש שמציע לדחות את רפורמת הבריאות בשנה אחת. ההצעה חוזרת לסנאט.

30 בספטמבר - היום. המועד האחרון לאישור התקציב - אם לא יאושר, תושבת הממשלה הפדרלית.

17 באוקטובר - כנראה המועד האחרון לאישור העלאת תקרת החוב - אם לא תאושר, תידרדר ארה"ב לחדלות פירעון.

האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/52080.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות