Recents in Beach

דרמה בסנאט האמריקני - הצביע בעד ביטול נאומי הפיליבסטר

בדקות אלה סיים הסנאט האמריקני להצביע בעד צעד חסר תקדים שיוביל לביטול נאומי ה"פיליבסטר", אותם נאומים אינסופיים שמאפשרים לחברי מפלגת המיעוט לדחות הצבעות שונות ולפגוע בהתנהלות הבית, במעשה שעשוי להוביל לשינוי דרמטי ביחסי הכוחות בסנאט.

ההצבעה הגיעה לאחר מאבק עיקש שהתחולל בשבועות האחרונים בין המיעוט הרפובליקני לרוב הדמוקרטי בסנאט, בבואם להצביע על 3 מינויים של הנשיא ברק אובמה לבית המשפט הפדרלי לערעורים בוושינגטון הבירה - בית משפט המוצב דרגה אחת מתחת לבית המשפט העליון בארה"ב. המדובר הוא על השופטים נינה פילארד, פטרישיה מילט ורוברט ווילקינס שנדרשו למלא את שלושת המושבים הפנויים בביהמ"ש במחוז קולומביה.

יש לזכור שכחלק משיטת הממשל האמריקנית, בה קיימת הפרדה מוחלטת בין הרשות המבצעת לזו המחוקקת, נשיא ארה"ב נדרש דרך קבע ל"עצתו והסכמתו" של הסנאט בבואו למנות נושאי משרה פדרליים דוגמת מזכירי ממשלה, שופטים, ראשי סוכנויות, שגרירים ועוד. באופן הזה יכולים כל 100 חברי הסנאט לחקור את נושאי המשרה המועמדים למינוי, לבצע להם שימוע, לבדוק את כשירותם ורק אז לאשר את מינויים או לדחותם.

הרפובליקנים, שהתנגדו למינויי השופטים בטענה שעמדותיהם של השלושה קיצוניות מידי, החליטו לנצל את תקנון הסנאט המאפשר להם לבצע נאומי פיליבסטר ולהביא לדחיית ההצבעה על המינויים עד שתומכי המינויים ישיגו את הרוב המיוחס הדרוש של 60 קולות לשבירת הפיליבסטר. לסיעה הדמוקרטית, המחזיקה ב-55 מושבים בלבד, לא היה רוב שכזה והבית הלבן כשל פעם אחר פעם בניסיון להביא את המינויים להצבעה.

כשהוא נואש ממעשיהם של הרפובליקנים, מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט הארי ריד החליט הבוקר לראשונה להוציא לפועל מהלך שיביא לביטול מוחלט של האפשרות לבצע נאומי פיליבסטר על מינויים של הנשיא. מהלך שכזה, שהוא למעשה שינוי תקנוני, נדרש גם הוא לרוב מיוחס גבוה והוא כמעט בלתי אפשרי לביצוע, אך תחת חוות דעת משפטית מסוימת, ניתן להביא, באופן חסר תקדים, לשינוי התקנון ברוב פשוט של 51 סנטורים בלבד.

המהלך הזה התפרסם בכינויו "האופציה הגרעינית" והוא למעשה שובר את כללי המשחק ומאפשר למפלגת הרוב לנצל את הרוב שלה בכדי לשנות את התקנון בקלות לרעת המיעוט כל אימת שתרצה. האופציה הזו יצאה כעת לפועל ובאמצעותה שינו הדמוקרטים את התקנון והביאו להורדת הרף לעצירת פיליבסטר ל-51 בלבד. בהצבעה שנערכה הערב בסנאט זכה המהלך לרוב של 52 לעומת 48 מתנגדים ויצא אל הדרך.

כשהיא ממומשת כעת, תביא "האופציה הגרעינית" שבאמצעותה תוקן התקנון, לשינוי מנהגים בני שנות דור.האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/62063.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות