Recents in Beach

מפלה לנשיא אובמה - המפלגה הרפובליקנית ניצחה בבחירות אמצע הקדנציה

רשתות הטלוויזיה בארה"ב הכריזו בשעה זו על ניצחונה של המפלגה הרפובליקנית בקרב על השליטה בבית העליון בקונגרס האמריקני, הסנאט, בבחירות אמצע הקדנציה. על פי הספירה הנוכחית לרפובליקנים 52 מושבים מתוך מאת הסנטורים לעומת 45 לדמוקרטים והם עשויים לזכות אף במושבים נוספים. הבית התחתון בקונגרס, בית הנבחרים, יישאר על פי כל המדגמים רפובליקני לשנתיים הקרובות.

המשמעות: הנשיא הדמוקרטי ברק אובמה יתקשה מעתה לקדם יוזמות חקיקה ללא הסכמת הקונגרס הלעומתי ויתקל בקשיים רבים בבואו לאייש משרות פדרליות או מינויי שופטים. מעתה כל המשרות החשובות בגבעת הקפיטול יהיו בידיים רפובליקניות והנשיא יישא באופן כמעט רשמי את התווית המפורסמת "ברווז צולע" עד לבחירות הבאות לנשיאות שלמעשה יוצאות לדרך החל מהבוקר.


תגובות לכתבה

0 תגובות