Recents in Beach

מיט רומני ממשיך לעשות חיל בסקרי ''גאלופ'' היומיים: פער של 7% על פני ברק אובמה

52% מיט רומני
45% ברק אובמה

התוצאה הזו חריגה יחסית למה שראינו ב"גאלופ" בשבועות האחרונים - והיא למעשה משקפת את האפקט המלא של העימות הראשון. מיותר לציין שהיא לא משקפת דבר וחצי דבר מהעימות הנשיאותי השני.

במקביל לכך, בסקר רסמוסן המצב יותר צמוד:
49% מיט רומני
47% ברק אובמה

מה שמעניין ב"רסמוסן" זה סקר במדינת קרוליינה הצפונית שמראה פער של 6% לטובת רומני. בכך, המדינה עברה בממוצע הסקרים של RCP ממדינה מתנדנדת למדינה אדומה במפות.

רומני כעת מחזיק ב-206 אלקטורים שנוטים לטובתו מול 221 שנוטים לאובמה.

האשכול המקורי ברוטר - web.archive.org/web/20121021214436/http://rotter.net/forum/scoops1/21831.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות