Recents in Beach

היסטוריה בארה"ב: בית המשפט העליון הכיר בנישואים חד-מיניים

שתי הכרעות דרמטיות בשעה האחרונה בבית המשפט העליון בארה"ב

בהכרעה הראשונה, ביטל ביהמ"ש העליון את "החוק להגנת הנישואים" (DOMA) שקובע שהשלטון הפדרלי לא יכיר בנישואים חד-מיניים. בהכרעה השנייה, מחליט ביהמ"ש לאשר איחוד אזרחי לזוגות חד-מיניים בקליפורניה, בניגוד להכרעת הציבור במשאל העם שם בשנת 2008.

שתי אלה הכרעות דרמטיות למדי והיסטוריות.

- - - - -

שבוע העבודה האחרון של בית המשפט העליון בארה"ב לפני פגרת הקיץ כולל שורה של הכרעות דרמטיות.

כידוע, בתחילת השבוע התקבלו שתי הכרעות גדולות בשני נושאים שונים: בנושא הראשון, מדיניות ההעדפה המתקנת כלפי מיעוטים במוסדות לימוד, העדיף ביהמ"ש שלא לקבל החלטה גורפת ולפסול את המדיניות, ובנושא השני, 'חוק זכות ההצבעה' שלכאורה מפלה את מדינות הדרום בארה"ב, החליט ביהמ"ש לפסול את החלק המרכזי בחוק, על אף התנגדות ממשל אובמה.

כעת מגיעות שתי ההכרעות החשובות מכולן בנושא הנישואים החד-מיניים בארה"ב.

1. בעתירה אחת, ידון ביהמ"ש בחוקיות "החוק להגנת הנישואים" שקובע שהשלטון הפדרלי בארה"ב לא יכיר בנישואים חד-מיניים, שכן נישואים יוגדרו רק כאיחוד בין גבר לאישה. הגדרה שכזו מונעת מזוגות חד-מיניים ליהנות מזכויות פדרליות בנושאי מיסוי, ביטוח בריאות, אזרחות לבן זוג זר וזכויות נוספות. עוד קובע החוק שמדינות ארה"ב השונות לא יחויבו להכיר בנישואים חד-מיניים שנערכו כדין במדינות אחרות המתירות זאת.

החוק, שהתקבל בתקופת ממשל קלינטון אך לא זוכה לתמיכת ממשל אובמה כיום, כבר עמד למבחן משפטי בשנת 2012 בביהמ"ש הפדרלי לערעורים, שם נקבע שהוא אינו חוקתי. אם ביהמ"ש העליון לא יקבל היום החלטה אחרת בנושא, החלטת ביהמ"ש בערכאה הנמוכה יותר תיוותר על כנה.

2. בעתירה השנייה, ידון ביהמ"ש בחוקיותה של החלטה שהתקבלה במשאל-עם במדינת קליפורניה, שאסרה לקיים נישואים חד-מיניים במדינה, זאת לאחר שהמדינה כבר התירה לקיים נישואים כאלה מספר חודשים לפני כן. לאור זאת, זוגות שהספיקו להינשא באופן הזה כשהדבר היה אפשרי עתרו לביהמ"ש הפדרלי לערעורים בטענה שהחלטת משאל-העם פוגעת בזכויותיהם.

ביהמ"ש הפדרלי לערעורים קיבל אז את עמדתם וביטל את הכרעת הציבור לאסור נישואים חד-מיניים במדינה. כעת, עומדת ההחלטה לבחינת ביהמ"ש העליון שצריך להכריע בנושא הסבוך הזה. לשתי ההכרעות הללו פוטנציאל פוליטי נפיץ - כלי התקשורת בארה"ב יסקרו אותן בהרחבה.

האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/31236.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות