Recents in Beach

בית הנבחרים יצביע הלילה על חוק התקציב - האם הממשל האמריקני בדרך להשבתה?

המתיחות שאופפת את וושינגטון בימים האחרונים צפויה להימשך גם הלילה, בעת שיצביע בית הנבחרים האמריקני על הצעת החוק המציעה להאריך את תקצוב הממשל הפדרלי בארה"ב לשבועות הקרובים. אם בית הנבחרים יצביע נגד הצעת החוק, עלול הממשל האמריקני להיגרר להשבתה החל מיום שלישי הקרוב, ה-1 באוקטובר, מועד תום שנת הכספים האמריקנית.

את התופעה אנחנו מכירים פחות או יותר גם אצלינו: ברגע שאין תקציב, הממשלה אינה יכולה לכהן ובית המחוקקים שבו היא שולטת, הכנסת, מתפזר באופן אוטומטי, כשבינתיים המדינה מתפקדת על בסיס התקציב הקודם. בארה"ב המצב מעט שונה ובמקרה של היעדר תקציב מסודר הממשלה פשוט מושבתת - פקידים נשלחים הביתה, סוכניות ממשל חדלות מלעבוד בצורה מלאה ואף משכנו של הנשיא מתחיל לפעול עם סגל מצומצם למדי.השבתה שכזו התרחשה לאחרונה בשנת 1995, תחת ממשלו של ביל קלינטון, שהתמודד עם קונגרס לעומתי בו גם בית הנבחרים וגם הסנאט נשלטו בידי המפלגה היריבה. הנשיא ברק אובמה, שנתון במצב כמעט זהה, עלול למצוא את ממשלו מתמודד עם השבתה דומה החל מהשבוע הקרוב.

בהבינם את ההשפעה הרעה של מקרה שכזה, מצאו עצמם חברי גבעת הקפיטול משני צידי המתרס מנסים לגבש תוכניות שימנעו את ההתפתחות הזו. ואולם, העובדה שזה עתה הם חזרו מפגרת הקיץ, בה לרוב הם מבלים במדינות ביתם, כנראה ושיחקה תפקיד חשוב בהחלטה של הרפובליקנים שבהם לנצל את הדד-ליין על מנת לנסות ולהילחם באויב הגדול שלהם ושל מצביעיהם השמרנים: רפורמת הבריאות של אובמה, ה"אובמה-קייר".

כך בית הנבחרים בעל הרוב הרפובליקני הצליח להעביר ביום שישי לפני שבועיים (20 בספטמבר) הצעת חוק שמצד אחד מאריכה את תקצוב הממשלה, אך מצד שני גורעת מתקצובה של רפורמת הבריאות. הצעת החוק הזו, שזכתה לתמיכה רחבה בבית, הועברה לסנאט הדמוקרטי, רק בכדי שזה יבטל את הסעיפים הנוגעים לרפורמת הבריאות ויחזיר אותה בחזרה לבית הנבחרים. כעת, כשצפוי בית הנבחרים להצביע הלילה על הצעת החוק החדשה ואף להוסיף לה תיקונים משלו, הפינג-פונג החקיקתי הזה עלול להמשיך אל מעבר ה-1 באוקטובר, ולהביא איתו להשבתת הממשלה.וכאילו הדברים לא מסובכים די, באמצע חודש אוקטובר הקרוב, על פי ההערכות, תגיע ההוצאה של הממשל האמריקני לתקרת החוב שנקבעה אך בסוף השנה שעברה, בסיומו של סרט האימה הקודם - "המצוק הפיסקלי". בזמנו, אי העלאת תקרת החוב הייתה מובילה לקיצוצים אוטומטיים בתקציב הממשל ולהעלאות מיסים בלתי רצוניות, דבר שהיה פוגע בכלכלה האמריקנית וגורר אותה למיתון. הפעם, השלכות כאלה דרמטיות כנראה לא צפויות, לבד מההשלכה הבסיסית: חציית תקרת החוב שמשמעותה חדלות פירעון מצד המעצמה הדמוקרטית הגדולה בעולם.

כששני איומים אלה, השבתת הממשלה וחדלות הפירעון, מרחפים מעל וושינגטון די סי, העיר, שכבר מזמן נחשבת לאחת מן המקומות המגוחכים ביותר בעיני האמריקני המצוי, מוצאת עצמה מתפקדת.

לוח הזמנים עד עתה

10 בספטמבר - הצגת הצעת החוק H.J.Res 59 בבית הנבחרים. הצעת החוק מציעה להאריך את תקציב הממשל האמריקני עד ל-15 בדצמבר. לאחר הצגת הצעת החוק, היא מועברת לועדת ההקצבות ולועדת התקציב של הבית.

20 בספטמבר - הצעת החוק עוברת בתמיכת 230 צירים (2 מהם דמוקרטים) לעומת 189 מתנגדים (1 מהם רפובליקני), זאת לאחר שאל הצעת החוק התווספה ההחלטה לבטל את המימון לרפורמת הבריאות של הנשיא אובמה. הצעת החוק עוברת לפתחו של הסנאט.

27 בספטמבר - הסנאט האמריקני מאשר את הצעת החוק שהועברה אליו, אך תחת תיקונים שונים, דוגמת הסרת הפגיעה ברפורמת הבריאות ושינוי מועד ההארכה ל-15 בנובמבר. הצעת החוק החדשה זוכה לתמיכת כל 54 הסנטורים הדמוקרטים ולהתנגדות 44 סנטורים רפובליקנים. משם היא נשלחת בחזרה לבית הנבחרים לאישורו.

28 בספטמבר
- בית הנבחרים צפוי להצביע על הצעת החוק של הסנאט.

1 באוקטובר - המועד האחרון לאישור התקציב.

האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/51709.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות