Recents in Beach

בית המשפט העליון מבטל את ההגבלה על גיוס כספים פוליטי

חוקי הבחירות הפדרליים בארצות הברית חווים היום (רביעי) טלטלה נוספת, בתוך מספר שנים, עם ההחלטה של בית המשפט העליון בארה"ב לפסול את המגבלות הקבועות בחוק לגיוס תרומות פוליטיות, וזאת משום שהן נוגדות את התיקון הראשון לחוקה. הפסיקה עברה ברוב של 5-4.

על פי הפסיקה החדשה, מעתה והלאה יוכל כל אדם לתרום סכום כספי בלתי מוגבל עבור מועמדים פוליטיים בארה"ב, בניגוד לסכום שהוגבל עד עתה לכ-123 אלף דולר לשנתיים - רף שהתייחס לכמות התרומות הכוללת שיכול היה אדם להוציא עבור מועמדים פוליטיים בכל רחבי ארה"ב. למרות זאת, הרף המקסימלי עבור תרומה למועמד פוליטי בודד לא השתנה ועודנו עומד על 2,600 דולר לפריימריז וסכום זהה לבחירות הכלליות.

המשמעות העיקרית של ההחלטה היא היכולת של אנשים אמידים להשקיע באמצעות כספם בכל המירוצים השונים ברחבי ארה"ב כולה. אם עד היום הם נדרשו שלא לחצות את הרף של ה-123 אלף דולר, כעת הרף הזה מבוטל בידי בית המשפט העליון, בטענה שהוא נוגד את התיקון הראשון לחוקה בעניין חופש הביטוי, וכספם של בעלי הממון יוכל לזרום בחופשיות לידיהם של המועמדים הפוליטיים. בהינתן והשנה הזו היא שנת הבחירות של אמצע הקדנציה, שלכתחילה תמיד ממוקדת במירוצים השונים בקונגרס האמריקני לאורכה ולרוחבה של ארה"ב, הרי שלדבר עשוי להיות השפעה.

ההחלטה עברה ברוב של 5-4 שהתחלקו על פי קווים מפלגתיים, כשכל השופטים השמרנים הביעו תמיכה בביטול ההגבלה וכל הליברליים התנגדו לה.הפסיקה החדשה אף מרחיבה את התרופפות חוקי הבחירות הפדרליים של ארה"ב באשר למימון מפלגות ותרומות פוליטיות. בשנת 2010, במסגרת פסיקה הרת גורל, החליט בית המשפט העליון לבטל את הרף המקסימלי אותו יכולות לגייס "ועדות פעולה פוליטיות" (Political action committee), כל עוד הן פועלות ללא קשר למועמד פוליטי כל שהוא והכספים אינם מגיעים ישירות למסע הקמפיין שלו.

ההחלטה ההיא למעשה עיקרה לחלוטין את חוקי המימון הפוליטי הפועלים בארה"ב, אף גם את אלה שבוטלו או נשארו אחרי הפסיקה היום. באופן הזה עלה לתודעה בארה"ב המונח "סופר פּאק" כועדת פעולה פוליטית המסוגלת לגייס כסף ככל העולה על רוחה וללא הגבלות, בתנאי החשוב שהיא לא מקושרת לאף מועמד אלא לכל היותר עוזרת לו "מבחוץ". בדרך הזו גם הצליח המיליארדר שלדון אלדסון לתרום כ-100 מיליון דולר עבור ועדות כאלה לשם מימון פרסומות פוליטיות בתקופת הפריימריז והבחירות לנשיאות לפני כשנתיים במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות.

מעתה והלאה, עם הפסיקה החדשה, ההגבלות יוסרו גם עבור תרומות ישירות למועמדים השונים.

האשכול המקורי ברוטר - rotter.net/forum/scoops1/91963.shtml

תגובות לכתבה

0 תגובות