Recents in Beach

מצבו של אובמה בסקרים משתפר

האם אפשר לומר שמצבו של נשיא ארצות הברית ברק אובמה מתחיל להשתפר?

את שנת 2013 סגרנו בתיאור כ"השנה הגרועה של הנשיא אובמה" - מצבו בסקרים היה די גרוע, הוא סבל משערוריות שונות שהרעו את מצבו, יוזמות החקיקה שלו לא הצליחו לחצות את דלתה של בית הנבחרים והשבתת הממשל בזמנו הביאה כמעט לשיא את חוסר האמון של האזרח הפשוט במערכת הפוליטית.

ואולם, בימים האחרונים הסקרים מתחילים, במעט מעט, לחייך אל הנשיא. כך למשל, על פי הממוצע הנוכחי של האתר "RealClearPolitics", עומד שיעור התומכים בנשיא על 42.8% לעומת 51.8% המתנגדים לו - פער של 9% בין הצדדים, שמהווה את הפער הנמוך ביותר מאז חודש נובמבר האחרון.

תגובות לכתבה

0 תגובות