Recents in Beach

כיצד ייראה "נאום מצב האומה" של אובמה?

בעוד חמש שעות צפוי נשיא ארה"ב ברק אובמה לשאת את נאומו השנתי בפני הקונגרס האמריקני, ולכלי התקשורת, המתארגנים לסיקור נרחב של האירוע, נותר רק לתהות: מה יכיל הנאום?

זה לא סוד שהנשיא אובמה מגיע אל הנאום כשמצבו הפוליטי בכי רע וכאשר הפופולריות שלו עומדת על שיא שלילי לאורך כל שנותיו בתפקיד. אמנם נראה להאמין שמצבו השתפר לאחרונה, אך הממשל בראשו הוא עומד עדיין נתפס ככזה שלא מסוגל לקדם את הבטחותיו - כאלה שניתנו, למשל, בנאום מצב האומה של השנה שעברה.

הממשל, מבחינתו, ראה דרך קבע בקונגרס הרפובליקני כמכשול לקיום ההבטחות הללו - רפורמת ההגירה, חוקי הנשק ועוד. הוא הטיל על הרפובליקנים את ההאשמה אודות השבתת הממשל ומשבר תקרת החוב ונאבק רבות עם הקונגרס בשלל נושאים שונים. מבחינת הבית הלבן, האשמה על הקיפאון של וושינגטון מוטלת לפתחו של הקונגרס.

כשזה כך, הערב אנו עשויים לראות לראשונה שינוי כיוון מבחינת הבית הלבן למדיניות ביצועית יותר מאשר מדיניות חקיקתית. בדרך הזו יוכל הנשיא לקדם תוכניות שונות שיעלו את הפופולריות שלו מבלי להזדקק להסכמת הקונגרס.יועצי הנשיא מבטיחים לתקשורת האמריקנית זה זמן רב ששנת 2014 עתידה להיות שנה של עשייה. לא כזו שמצריכה חקיקה, אלא עשייה ביצועית, כזו הנתונה לנשיא כעומד בראש הרשות המבצעת של ארה"ב. מבחינת יועציו, הנאום הלילה צפוי לסמן את השינוי הזה והוא ימחיש את רצונו של הנשיא להשתמש יותר בכוחו הביצועי כדי להוציא תוכניות שונות אל הפועל, מאשר ללכת פעם אחר פעם אל הקונגרס שיסרב לכל תוכניותיו.

בדרך הזו, מתארים יועציו, ייקח הנשיא אובמה את המושכות לידיו וינסה בעצמו לקבוע את סדר היום ולקדם עובדות בשטח. חשוב מכך, בדרך הזו ינסה הבית הלבן הדמוקרטי להתנער מהתדמית של שלטון משותק שלא מצליח לקיים את הבטחותיו לציבור ולהציג לאזרח האמריקני, לקראת מערכת הבחירות של אמצע הקדנציה, שנה מרובת עשייה.

כעת נותר להמתין לנאום הלילה ולראות האם לשם אכן נושבת הרוח ומה עוד יכיל הנאום.

תגובות לכתבה

0 תגובות